Skip to main content

Vrijwilligers gezocht


Docenten en cursisten helpen!

Wat doet de Volksuniversiteit West Betuwe?
De Volksuniversiteit West Betuwe biedt lezingen, workshops en cursussen uit een zeer brede waaier aan onderwerpen en verzorgd door professionele docenten. Voor de organisatie van het geheel is het bestuur verantwoordelijk dat zorgt voor het werven van docenten en cursisten, marketing en PR en voor de (financiële) administratie. Daarnaast is onderlinge binding met en tussen docenten en vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur.

 

Wil je bijdragen aan een goede bezetting van de cursussen van de Volksuniversiteit West Betuwe in Culemborg? En helpen om cursisten en docenten zich thuis te laten voelen in het Weeshuis?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

We hebben je hulp nodig om meer inwoners van Culemborg en omstreken te laten profiteren van de mooie workshops, lezingen en cursussen die de Volksuniversiteit in de aanbieding heeft. Daarvoor moeten we onze activiteiten beter promoten, de administratie goed op orde hebben en in het Weeshuis een aangename sfeer creëren. Er zijn allerlei taken te vervullen en in overleg kunnen we vaststellen wat jij hiervan wilt en kunt doen.

 

Wie zoeken we?

  • Om te beginnen: iemand die de Volksuniversiteit West Betuwe een warm hart toedraagt
  • Een gastheer of gastvrouw voor beginnende docenten om ze de weg te wijzen, te helpen met inrichten van een lokaal, cursisten welkom te heten, enz.
  • Hulp bij het bedenken, organiseren of uitvoeren van kleinere evenementen zoals bijv. een open dag
  • Hulp bij de promotie door posters of teksten te maken en te verspreiden, aanwezig te zijn op open dagen, netwerkbijeenkomsten, enz.
  • Hulp bij administratieve taken

Het vrijwilligerswerk kost gemiddeld niet meer dan een paar uur per week en kan deels vanuit huis gedaan worden. Het aantal uren per week is niet vast; soms is er een week of paar weken meer te doen en soms niets.
Het zal zeker voorkomen dat je gevraagd wordt op een avond of in een weekend te helpen.

Wat bieden wij?

  • De Volksuniversiteit West Betuwe biedt vrijwilligers ruimte voor ontplooiing, eigen inbreng, waardering en sociaal contact.
  • Wij verzorgen minimaal 2 maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met vrijwilligers, docenten en het bestuur.
  • Er is de mogelijkheid om 1x per jaar een korting van maximaal € 50,- te krijgen op deelname aan een cursus van de Volksuniversiteit West Betuwe.
  • Er is een vrijwilligersverzekering gedurende werkzaamheden voor de Volksuniversiteit West Betuwe.