Skip to main content

Over Volksuniversiteit West Betuwe

Wij bieden als Volksuniversiteit volwassenen in de regio West Betuwe de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling of scholing op het gebied van talen, kunst & cultuur, mens & maatschappij, wetenschap en creativiteit. De Volksuniversiteit is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond. Het cursusprogramma is niet gericht op het behalen diploma’s, wel op kwaliteit. Daarom wordt ons programma uitgevoerd door vakdocenten en professionals. Laat je verrassen door ons brede aanbod cursussen. Kom naar de Volksuniversiteit en beleef het plezier van een leven lang leren! Want wat je met plezier leert vergeet je nooit.

Wat wil je leren?

Of je nu een taal wilt leren of een cursus schilderen en tekenen wilt volgen, het kan bij de Volksuniversiteit West Betuwe. Deze activiteiten vinden plaats in Culemborg, Tiel en Geldermalsen. 
Inschrijven kan op de pagina van de cursus op deze website of via een papieren inschrijfformulier. Deze zijn verkrijgbaar in het Weeshuis in Culemborg en alle bibliotheken in regio Rivierenland. 
Lezingen worden verzorgd in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland. Kijk voor het aanbod op www.bibliotheekrivierenland.nl

Geschiedenis Volksuniversiteit West Betuwe

Stichting de Nieuwe Doelen

Stichting De Nieuwe Doelen heeft haar naam te danken aan het gebouw in de Dahliastraat waar tot 1999 sociale en culturele activiteiten voor volwassenen plaatsvonden. Het gebouw, een voormalige meubelfabriek, werd al enkele jaren gebruikt voor dit werk waarbij veel vrijwilligers betrokken waren. In eerste instantie waren de activiteiten bedoeld voor mensen zonder werk, maar omstreeks 1990 kwam er een wetswijziging waardoor het niet langer toegestaan was subsidies ter ondersteuning van cursussen voor mensen zonder werk, te gebruiken voor sociale en culturele doeleinden. De subsidiebedragen werden sterk verminderd. Om het gebouw te kunnen blijven huren en de daarin opgezette activiteiten voort te zetten en zelfs uit te breiden werd de gang naar de notaris gemaakt want de wil en de motivatie waren sterk aanwezig bij vrijwilligers en cursisten. Op 1 oktober 1990 werd daartoe de Stichting De Nieuwe Doelen in het leven geroepen. Lange tijd bood de Dahliastraat een gezellig onderkomen waar mensen met plezier kwamen om zich met hun hobby of cursus bezig te houden. Dit was alleen maar mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers.


Volksuniversiteit Culemborg

Omstreeks 1997-1998 werden plannen gemaakt om in Voorkoop een wijkgebouw te realiseren. Ook stichting De Nieuwe Doelen werd uitgenodigd haar wensen kenbaar te maken. Na veel wikken en wegen, is besloten om de activiteiten voort te zetten in de Salaamander. Dat betekende een forse uitbreiding van de vrijwilligerstaken toen in 1999 het cursusseizoen in dit wijkgebouw begon. Er bleek zoveel animo te zijn voor de cursussen in de mooie nieuwe ruimte, dat er aansluiting gezocht werd bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Op grond van het gevarieerde programma-aanbod en de doelstellingen daarachter, werd de stichting toegelaten tot deze bond.


Volksuniversiteit West Betuwe

Met een groeiend aantal cursisten en de wens om ook in de omliggende gemeenten een aanbod te bieden is eind 2013 besloten de naam te wijzigen in Volksuniversiteit West Betuwe. Vanaf 1 januari 2014 zijn we actief in de regio West-Betuwe met een nieuwe naam en huisstijl, maar met een vertrouwd gevarieerd programma. In mei 2015 zijn we verhuisd van de Salaamander naar het Elisabeth Weeshuis. Inmiddels is er een intensieve samenwerking met Bibliotheek Rivierenland en het Elisabeth Weeshuismuseum. Educatie, cultuur en ontspanning onder één dak.  Ook zijn we actief in de bibliotheek van Geldermalsen en Tiel.

Vanwege een steeds groter tekort aan vrijwilligers, hebben we besloten om de Volksuniversiteit anders te organiseren. Vanaf 1 september 2019 krijgen de docenten een grotere rol, omdat ze niet alleen de cursussen uitvoeren, maar ook de administratie en facturatie zelf gaan verzorgen. De Volksuniversiteit blijft het aanspreektpunt, verzorgt promotie op website en nieuwsbrief en zorgt voor alle faciliteiten zodat docenten ongestoord aan het werk kunnen. Zo kunnen we met een kleine groep vrijwilligers een mooi cursusprogramma blijven verzorgen voor inwoners van deze regio.