Skip to main content

Vacature – Bestuurslid

De Volksuniversiteit West Betuwe verzorgt een aantrekkelijk breed aanbod van cursussen en workshops op de onderwerpen talen, creatief, bewegen, persoonlijke ontwikkeling, mens en maatschappij en culinair. De cursussen worden voornamelijk gegeven in het Weeshuis in Culemborg, maar sommige ook in Geldermalsen.

We zijn op zoek naar een bestuurslid dat zich vooral met marketing, pr en communicatie gaat bezighouden. De belangrijkste opgave is: ervoor zorgen dat nog meer mensen de weg naar onze cursussen vinden.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, cursuscoördinator en een lid namens de docenten. We vergaderen maandelijks en het bestuurswerk kost gemiddeld een paar uur per week. Soms is er een week of paar weken meer te doen en soms niets.

Wat bieden wij?

 • Deel worden van een gezellig, hecht en enthousiast bestuur met ruimte voor ontplooiing, eigen inbreng, waardering en sociaal contact.
 • Er is de mogelijkheid om 1x per jaar een korting van maximaal € 50,- te krijgen op deelname aan een cursus van de Volksuniversiteit.

Als dit jou iets lijkt, als jij de Volksuniversiteit een warm hart toe draagt, dan willen wij jou graag ontmoeten. Wil je dan je gegevens sturen naar info@vuwestbetuwe.nl?

Vrijwilligers gezocht

Docenten en cursisten helpen!

Wil je bijdragen aan een goede bezetting van de cursussen van de Volksuniversiteit West Betuwe in Culemborg? En helpen om cursisten en docenten zich thuis te laten voelen in het Weeshuis?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

We hebben je hulp nodig om meer inwoners van Culemborg en omstreken te laten profiteren van de mooie workshops, lezingen en cursussen die de Volksuniversiteit in de aanbieding heeft. Daarvoor moeten we onze activiteiten beter promoten, de administratie goed op orde hebben en in het Weeshuis een aangename sfeer creëren. Er zijn allerlei taken te vervullen en in overleg kunnen we vaststellen wat jij hiervan wilt en kunt doen.

Wie zoeken we?

 • Om te beginnen: iemand die de Volksuniversiteit West Betuwe een warm hart toedraagt
 • Een gastheer of gastvrouw voor beginnende docenten om ze de weg te wijzen, te helpen met inrichten van een lokaal, cursisten welkom te heten, enz.
 • Hulp bij het bedenken, organiseren of uitvoeren van kleinere evenementen zoals bijv. een open dag
 • Hulp bij de promotie door posters of teksten te maken en te verspreiden, aanwezig te zijn op open dagen, netwerkbijeenkomsten, enz.
 • Hulp bij administratieve taken

Het vrijwilligerswerk kost gemiddeld niet meer dan een paar uur per week en kan deels vanuit huis gedaan worden. Het aantal uren per week is niet vast; soms is er een week of paar weken meer te doen en soms niets.
Het zal zeker voorkomen dat je gevraagd wordt op een avond of in een weekend te helpen.

Wat bieden wij?

 • De Volksuniversiteit West Betuwe biedt vrijwilligers ruimte voor ontplooiing, eigen inbreng, waardering en sociaal contact.
 • Wij verzorgen minimaal 2 maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met vrijwilligers, docenten en het bestuur.
 • Er is de mogelijkheid om 1x per jaar een korting van maximaal € 50,- te krijgen op deelname aan een cursus van de Volksuniversiteit West Betuwe.
 • Er is een vrijwilligersverzekering gedurende werkzaamheden voor de Volksuniversiteit West Betuwe.

Vacature – Gastvrouw/gastheer

Wat ga je doen?

 • tijdens de avondlesuren van de volksuniversiteit verwelkomen en wegwijs maken van gasten en cursisten.
 • in geval van calamiteiten verlenen van hulp of hulpdiensten inschakelen tijdens gastheerschap
 • Eerste aanspreekpunt voor bezoekers

Wat bieden wij?

 • De VuWB biedt vrijwilligers ruimte voor ontplooiing, eigen inbreng, waardering en sociaal contact.
 • Wij verzorgen minimaal 2 maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met vrijwilligers, docenten en het bestuur.
 • Er is de mogelijkheid om 1x per jaar een korting van maximum van € 50,-te krijgen op een cursus georganiseerd door de VuWB.
 • Vrijwilligersverzekering gedurende werkzaamheden voor de VuWB.

De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer één avond  (tot 22.00 uur) per week. Je doet de werkzaamheden vanuit het Elisabeth Weeshuis in Culemborg.

Interesse in deze functie?

Mail ons jouw kwaliteiten en talenten en vervolgens gaan we samen in gesprek. We zien jouw gegevens graag tegemoet in een mail aan info@vuwestbetuwe.nl. Binnen 5 werkdagen nemen we contact op.

Promotie talent gezocht!

Ben jij iemand die het leuk vindt om teksten te schrijven,  graag samenwerkt, zelfstandig kan werken én zich wil verdiepen in promotionele activiteiten? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Als vrijwilliger publiciteit is het jouw taak om samen met de vrijwilliger sociale media en het bestuur te zorgen voor promotie van alle cursussen en activiteiten in de regio West Betuwe. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de uitvoering en promotie van de jaarlijkse informatieochtend, begin september.

Wat breng je mee?  

Je bent iemand die creatief is, graag schrijft en het leuk vindt om met promotie bezig te zijn. Affiniteit of ervaring met het onderwijs is een pre. 

De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer 3 uur per week. De werkzaamheden doe je vanuit je eigen werkplek of vanuit het Weeshuis in Culemborg, bijvoorbeeld tijdens lesmomenten op de avond.

Interesse? Stuur dan jouw cv met motivatie naar info@vuwestbetuwe.nl

Subsidiemogelijkheden in de Gemeente Culemborg:

Het Volwassenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat volwassenen die
leven rond het bestaansminimum zoals dat in Culemborg geldt, lid kunnen
worden van een sportvereniging of culturele instelling. Op deze wijze
wordt sport of een andere creatieve activiteit zoals theater,
schilderen, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

Het Volwassenenfonds vergoedt tot een maximaal bedrag van EUR 250,-= per
12 maanden voor sport en EUR 400,=  per 12 maanden voor Cultuur. Ook
voor cursussen van de Volksuniversiteit kunt u een bijdrage in de kosten
aanvragen. Voor meer informatie en aanvragen:

ElkWelzijn: Alice Versluis: aversluis@elkwelzijn.nl of telefoonnummer:
0614245505

DOE MEE (R) REGELING:
_”Ik zou wel een computercursus willen volgen, zodat ik met mijn
kleinkinderen kan mailen.”_
_”Het koor waar ik lid van ben gaat binnenkort een dagje uit. Ik zou
graag meegaan, maar het is te duur voor mij.”_

Bijdrage voor AOW-gerechtigden met weinig geld

Wil je wat leuks doen buitenshuis, maar heb je weinig geld voor iets
extra’s? Dan kun je een bijdrage van maximaal EUR 150 aanvragen bij
ElkWelzijn. Met dit geld kun je meerdere dingen doen, bijvoorbeeld:
•        een activiteit buitenshuis
•        eten en drinken buitenshuis
•        kosten betalen die verbonden zijn aan telefonie en internet

Voorwaarden
De Doe Mee(r) regeling is voor AOW-gerechtigden in Culemborg met een
minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Je inkomen is inclusief
vakantiegeld maximaal:
·        Alleenstaande: EUR 1596,80
·        Gehuwden/samenwonende: EUR 2168,64
Daarnaast mag je spaartegoed maximaal EUR 15.210 zijn.

Regeling aanvragen
Voor het totale budget geldt: op is op. Aanvragen die dit jaar niet meer
gehonoreerd kunnen worden, komen wel als eerste in aanmerking voor het
volgende kalenderjaar.
Je kunt je verzoek indienen via kburgers@elkwelzijn.nl of bellen naar
Karin Burgers: 06-20718053

Met vriendelijke groeten

Alice Versluis
Wijkcoach Culemborg West
Lokaal aanspreekpunt Jeugd Fonds Sport en Cultuur en intermediair
Lid Sociale Wijk Team
Coordinator project Coach4You
ElkWelzijn Meerlaan 22, 4103 XZ
Tel.nr: 0614245505
Email aversluis@elkwelzijn.nl

www.elkwelzijn.nl

De Volksuniversiteit is voor iedereen.

De Culemborgse radio SRC, https://www.src.fm/, voluit SRC voor Rivierenland en Vijfherenland, is de lokale omroep voor iedereen die in Culemborg van alles op de hoogte wil blijven. Eens in de veertien dagen, op donderdag om kwart over acht in de avond, besteedt de zender aandacht aan het aanbod van de Volksuniversiteit. Je kunt daar bijvoorbeeld horen welke cursussen binnenkort starten en hoe het aanbod tot stand komt. Bij een van die uitzendingen vroeg de presentator Cor Vermeulen mij hoe het met de vereiste vooropleiding zat. Toen realiseerde ik me weer dat de naam volksuniversiteit verwarring kan oproepen. Het is helemaal geen universiteit en iedereen is er welkom ongeacht de vooropleiding.

Voor een beter begrip een stukje geschiedenis. Jielis van Baalen, die een aantal films maakt over de volksuniversiteiten in Nederland, schrijft over het ontstaan van de eerste volksuniversiteit in Amsterdam bijna 110 jaar geleden: Aan het begin van de 20e eeuw ontwikkelt een groep maatschappelijk betrokken Amsterdammers een kennisorganisatie.  Een ‘universitas’ en een ‘harmonisch, systematisch en samenhangend geheel van studiën, van middelen tot geestelijke ontwikkeling’. Op 15 januari 1913 wordt de Volksuniversiteit Amsterdam opgericht en de nieuwe organisatie is meteen een succes. Het eerste jaar zijn er al drieduizend deelnemers voor drieëntwintig verschillende cursussen.

De Volksuniversiteit West Betuwe bestaat veel korter dan haar Amsterdamse zuster, maar toch al ruim dertig jaar en met dezelfde doelstelling: een breed cursusaanbod waar iedereen aan kan deelnemen. Naar de volksuniversiteit komen deelnemers van 18 tot 100, allemaal met een gemeenschappelijk belangstelling voor het onderwerp waarvoor ze hebben ingeschreven. Vooropleiding is hierbij niet van belang. Enthousiasme en leergierigheid om nieuwe kennis op te doen des te meer.

Iedereen is welkom bij de Volksuniversiteit West Betuwe want wat je met plezier leert vergeet je nooit meer. vergeet.


Theo Wubbels

Voorzitter

Column: STAP Budget alleen voor arbeidsmarktrelevante opleidingen?

Regelmatig lees je in de media dat opleidingsinstituten gebruik maken van het STAP Budget (een budget van EUR 1.000,= die je van de overheid kan krijgen om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren) om mensen tegen te hoge kosten opleidingen te verkopen die niet erg relevant zijn voor de arbeidsmarkt positie. Dat doet de vraag rijzen in hoeverre deze onderwijsinstellingen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Want natuurlijk kan een onderwijsinstelling MVO in alle vormen van de bedrijfsvoering in acht nemen. Maar als de core business, onderwijs, niet maatschappelijk relevant is, is er dan überhaupt bestaansrecht voor deze instellingen?

Het dilemma dat hier speelt, staat enerzijds in relatie tot de keuzevrijheid van leerlingen om de opleiding vanuit hun passie te volgen, anderzijds tot de arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding. Een dilemma dat zich in een periode van hoogconjunctuur niet voordoet, omdat dan iedereen welkom is op de arbeidsmarkt en er minder druk staat op de maatschappelijke financiering van het onderwijs.

Niet alleen in het beroepsonderwijs speelt dit dilemma. In loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding gaan nog steeds enorme bedragen om. Vaak ook in het kader van MVO. Medewerkers die overtollig zijn, krijgen vanwege een ontslagregeling vaak loopbaanbegeleiding aangeboden. Loopbaanbegeleiders werken vervolgens graag vanuit de passie en de wensen van de medewerker die zij als hun cliënt zien. Het is in de relatie ook prettig om op deze manier samen te werken, samen te streven naar een nieuw levensdoel voor de cliënt. Maar hoe realistisch is dit doel qua arbeidsmarktmogelijkheden? Moet een loopbaanbegeleider rekening houden met het spanningsveld tussen wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en daarbij de cliënt illusies ontnemen in het vinden van een nieuw levensdoel?

De onderliggende vraag is natuurlijk of er alleen maar arbeidsmarktrelevante opleidingen en diensten aangeboden mogen worden, of dat er ruimte moet zijn voor allerhande buitenissigheden. Onderzoek toont tenslotte aan dat ruim 60% van alle werknemers een andere studierichting heeft gevolgd dan de richting waarin zij uiteindelijk werkzaam zijn. Schijnbaar zijn mensen goed in staat om op een bepaald punt in de loopbaan een switch te maken naar een arbeidsmarktrelevant beroep en zich hierin verder te ontwikkelen.

Dit zou pleiten voor het toekennen van het STAP Budget ook voor opleidingen die niet direct arbeidsmarktrelevant zijn, maar waarin mensen wel het plezier in leren (terug)krijgen om zodoende later via het concept van ‘#eenlevenlangleren’, alsnog een juiste positie op de arbeidsmarkt te verkrijgen.

Alles wat je met plezier leert, vergeet je nooit!

Kees Warmerdam, Penningmeester

Wat betekent A0 of A1 bij een taalcursus?

Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten is het Europees Referentiekader voor de talen vastgesteld, kortweg: het ERK. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.

Drie niveaus

Er zijn 3 niveaus (A, B, C) en deze zijn onderverdeeld in 2 sub niveaus:
A Basisgebruiker (A1/A2: beginner)
B Onafhankelijke gebruiker (B1/B2: gevorderd)
C Vaardige gebruiker (C1/C2: vergevorderd)

Deze ERK indeling geldt ook voor het middelbaar onderwijs. Zo is vastgesteld dat de talenexamens van het VMBO op niveau A2 zijn, voor de HAVO geldt een B1 niveau en voor het VWO een B2 niveau.

Wat kan ik in een vreemde taal met een bepaald niveau?

Hieronder staat wat je zo ongeveer kunt met de meest voorkomende taalniveaus:

 • A1: basiskennis van de taal, bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen.
 • A2: bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan gesprekken voeren over alledaagse zaken.
 • B1: kan eigen mening geven en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en verwachtingen beschrijven
 • B2: kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en kan spontaan aan een gesprek deelnemen.

Taalniveau bij een taalcursus van de Volksuniversiteit

De verschillende taalniveaus gelden voor spreken, luisteren, schrijven en spreken. Omdat er geen examens verbonden zijn aan onze taalcursussen, kan de docent zelf bepalen of er een lesmethode wordt gebruikt en in welke mate het spreken, luisteren, schrijven en lezen aan bod komt.
Zo ligt de focus in een conversatie cursus alleen op spreken en luisteren.

Het taalniveau helpt dus om een inschatting te maken van het niveau wat bij jouw ervaring en doel past. Daarnaast adviseren we je om bij twijfel contact op te nemen met de docent van die cursus. Onze docenten zijn graag bereid om middels een telefonische intake, advies te geven over de cursus die het beste bij je past. Je kunt de docent benaderen via het contactformulier bij de betreffende cursus.