Reserveer 14 mei in de agenda!

Op zaterdag 14 mei staat de jaarlijkse Tuindag op het programma. In de prachtige tuin van het Weeshuis in Culemborg worden die dag tal van activiteiten georganiseerd door de bewoners van het Weeshuis. Weescafé, Weeshuismuseum, Bibliotheek Rivierenland en Volksuniversiteit West Betuwe slaan als bewoners van het Weeshuis, de handen ineen en werken samen aan de invulling van deze dag.

Een aantal activiteiten zijn al bekend. Zo komt er op het voorplein een 24 meter lange marktkraam te staan, waarin Culemborgse tuinliefhebbers niet alleen hun plantjes, maar ook groenten en fruit kunnen verkopen. In het leescafé geeft tuinontwerper Bert van Holst tuinadvies en treedt Maggies Wedding op. Speciaal voor de kinderen komt Boer Boris.

Kortom: het wordt een dag om te genieten in en rondom de tuin van het Weeshuis. We zien je graag op zaterdag 14 mei!

Een nieuw begin, een nieuw programma

Nu alle lessen weer in fysieke lesgroepen zijn herstart, overdag en in de avond, en er meer versoepelingen zijn, is het tijd voor een nieuw programma. Op dit moment zijn we achter de schermen druk bezig om het voorjaarsprogramma te ontwikkelen met verschillende nieuwe docenten. Uiteraard houden we met ons programma en groepsgrootte rekening met de geldende coronamaatregelen.

Een tipje van de sluier kunnen we alvast toelichten. Zo start er vanaf maart een cursus tekenen met de BIC balpen in het Weeshuis op de zaterdagochtend en is er in de middag, open atelier. Verder zijn we in gesprek met docenten over een cursus geschiedenis, schrijven als rouwverwerking en ook beleggen.

Kortom, er volgt binnenkort niet alleen een nieuw aanbod, maar het wordt ook een breder aanbod. Het voelt als een nieuwe lente en een nieuw geluid.

Bestuur op volle sterkte!

Het afgelopen jaar hebben we regelmatig de verschillende vacatures voor bestuursleden onder de aandacht gebracht via deze website, nieuwsbrief en verschillende vrijwilligersorganisaties in de regio. Gelukkig heeft dit sollicitanten opgeleverd en kunnen we nu melden, dat het bestuur weer bestaat uit 5 leden.

Met de komst van de nieuwe voorzitter Theo Wubbels in de maand november en nieuw bestuurslid Eric Teuling per 1 januari, is het bestuur weer op volle sterkte. Met dit sterke team kan de Volksuniversiteit in 2022 gaan bouwen aan een breder cursusprogramma en meer zichtbaarheid.

Vanaf deze plek wensen we Theo en Eric veel succes met hun nieuwe taken en zien we uit naar 2022!

Aanpassing cursustarieven 2021-2022

Helaas hebben wij de tarieven voor onze cursussen voor het jaar 2021-2022 met gemiddeld 15% moeten verhogen. Dit is onder andere het gevolg van de Covid-19 pandemie die wij het afgelopen jaar hebben moeten trotseren.

Zoals bekend, heeft er maar een beperkt aantal cursussen doorgang kunnen vinden terwijl de vaste lasten van de Volksuniversiteit wel gewoon zijn doorgelopen. Daarnaast hebben wij behoorlijk moeten investeren in automatisering voor o.a. online cursussen, thuiswerken en een nieuwe website.

Ook hebben we geconstateerd dat het zeer lastig is om met alleen onbetaalde vrijwilligers alle taken uit te voeren die
u van ons mag verwachten. Daarom is besloten om een coördinator aan te trekken die voor de werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangt.

Met onze nieuwe cursustarieven zitten wij nog steeds onder het gemiddelde tarief van de verschillende Volksuniversiteiten. Daarmee acht het bestuur de verhoging van de cursusprijs verantwoord en nog steeds passend bij de doelstelling van de Volksuniversiteit.

Als bestuur doen wij al het noodzakelijke om de kosten tot een minimum te beperken maar helaas is deze verhoging van de cursusprijs noodzakelijk om ook in de toekomst een volwaardig programma van cursussen aan te kunnen blijven bieden.

Wat betekent A0 of A1 bij een taalcursus?

Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten is het Europees Referentiekader voor de talen vastgesteld, kortweg: het ERK. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.

Drie niveaus

Er zijn 3 niveaus (A, B, C) en deze zijn onderverdeeld in 2 sub niveaus:
A Basisgebruiker (A1/A2: beginner)
B Onafhankelijke gebruiker (B1/B2: gevorderd)
C Vaardige gebruiker (C1/C2: vergevorderd)

Deze ERK indeling geldt ook voor het middelbaar onderwijs. Zo is vastgesteld dat de talenexamens van het VMBO op niveau A2 zijn, voor de HAVO geldt een B1 niveau en voor het VWO een B2 niveau.

Wat kan ik in een vreemde taal met een bepaald niveau?

Hieronder staat wat je zo ongeveer kunt met de meest voorkomende taalniveaus:

  • A1: basiskennis van de taal, bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen.
  • A2: bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan gesprekken voeren over alledaagse zaken.
  • B1: kan eigen mening geven en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en verwachtingen beschrijven
  • B2: kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en kan spontaan aan een gesprek deelnemen.

Taalniveau bij een taalcursus van de Volksuniversiteit

De verschillende taalniveaus gelden voor spreken, luisteren, schrijven en spreken. Omdat er geen examens verbonden zijn aan onze taalcursussen, kan de docent zelf bepalen of er een lesmethode wordt gebruikt en in welke mate het spreken, luisteren, schrijven en lezen aan bod komt.
Zo ligt de focus in een conversatie cursus alleen op spreken en luisteren.

Het taalniveau helpt dus om een inschatting te maken van het niveau wat bij jouw ervaring en doel past. Daarnaast adviseren we je om bij twijfel contact op te nemen met de docent van die cursus. Onze docenten zijn graag bereid om middels een telefonische intake, advies te geven over de cursus die het beste bij je past. Je kunt de docent benaderen via het contactformulier bij de betreffende cursus.

We staan voor je klaar: online en op 1,5 meter!

De afgelopen maanden waren voor iedereen en dus ook voor alle betrokkenen van de Volksuniversiteit een bizarre tijd. Een situatie die niemand eerder had meegemaakt met een enorme impact. De locaties van de Volksuniversiteit gingen dicht, lessen vervielen en iedereen bleef zo veel mogelijk thuis. Al heel snel zijn met met name de talendocenten overgegaan op live online lesgeven. In het begin betekende dit dat iedere docent met een systeem van eigen keuze aan de slag ging. ZOOM, Skype, MS Teams of Webex, het is allemaal uitgeprobeerd.

Coronacrisis overschakelen naar online, maar wel veilig

Dat het online lesgeven een hele zoektocht was naar het juiste online systeem, blijkt wel uit het verhaal van docente Italiaans en bestuurslid Marije Steijling. Ze vertelt: “Na de eerste schok te boven te zijn gekomen en intussen de laatste lessen van de cursussen online gevend, vroeg ik mij af: hoe veilig is het online lesgeven eigenlijk?
Door de verontrustende berichten uit de media over bepaalde systemen ben ik op zoek gegaan naar een systeem dat AVG respecteert en uiteraard ook goed toegankelijk is voor de cursisten en de docenten.
Steeds dacht ik het ultieme systeem gevonden te hebben, maar dan bleek dat er toch een cursist niet hoorbaar was of niet kon aanhaken.

Uiteindelijk gaf een cursist Webex als tip, ze werkt er mee bij het UMC. Toen ik het ben gaan proberen en het aan anderen vertelde, hoorde ik dat Webex ook wordt gebruikt door de overheidsdiensten. Dat vond ik een goed teken en bevestigde mijn eigen ervaring met Webex. Het fijne is dat Webex end- to- end encryptie heeft, zodat alles wat je zegt of schrijft (chat) versleuteld wordt. De docent heeft een persoonlijke ruimte in de cloud, waarin de les kan plaatsvinden. Belangrijk voor de veiligheid is dat de cursist de app download.

We gaan bij de Volksuniversiteit voor aanvang van de cursussen die in september of oktober 2020 online beginnen, een voorlichting geven op locatie. Een fijne start voor cursisten die wel online les willen, maar er nog geen ervaring mee hebben of zelfs koudwatervrees hebben. Zodat het ook mogelijk is voor mensen die aan huis gebonden zijn of niet veel tijd hebben om naar een cursus op locatie te komen, zich toch kunnen blijven ontwikkelen met onze cursussen!”

Online leren voortaan met Webex

Juist deze ervaringen hebben ons geholpen bij de keuze voor een veilig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar systeem, Webex. Een systeem waarmee docenten in noodgevallen kunnen omschakelen van fysieke bijeenkomsten naar live online en waarmee streaming mogelijk is. Maar vooral ook een systeem waarmee we in het programma 2020-2021 het live online leren definitief op de kaart zetten.

Lesgeven met 1,5 meter

Voor de fysieke bijeenkomsten zijn de lokalen op alle locaties in Culemborg, Geldermalsen en Tiel aangepast aan de 1,5 meter.  We werken hierbij met een vast protocol voor onze docenten, zodat ze op een veilige wijze, een les kunnen geven. Dit protocol passen we aan indien nodig. We weten dat veel cursisten bij voorkeur een cursus willen volgen op locatie, juist vanwege het sociale karakter en gezelligheid. Veilige lessen zijn daarom noodzakelijk en een goed protocol helpt daarbij.

Met de keuze van het online systeem Webex, de herinrichting van onze locaties en lokalen, en het nieuwe programma aanbod, zijn we klaar voor het nieuwe seizoen. Kortom: we staan voor je klaar: op 1,5 meter en online.

Culemborg, juni 2020

Adresgegevens

Herenstraat 29
4101 BR Culemborg
www.vuwestbetuwe.nl
info@vuwestbetuwe.nl

Facebook


Copyright © 2021 Volksuniversiteit West Betuwe. Design carografico.nl