Skip to main content

Klachtenregeling

We doen ons uiterste best om alle activiteiten goed te laten verlopen. Toch kan het mis gaan. Een klacht ontvangen is niet prettig, maar voor ons een reden om zaken te verbeteren. Dus als je een klacht hebt, neem dan vooral contact met ons op. Vermeld daarbij duidelijk de activiteit, dag en tijdstip, en natuurlijk jouw eigen contactgegevens. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Klacht indienen

Klachten ontvangen we graag schriftelijk per mail via info@vuwestbetuwe.nl of per post naar: Herenstraat 29, 4101BR in  Culemborg. Anonieme klachten worden wel onderzocht, maar we stellen het op prijs om persoonlijk contact op te nemen. Indien jouw klacht de wijze van lesgeven betreft, verzoeken wij je eerst met de betrokken docent te overleggen.

Binnen 1 week (met uitzondering van schoolvakanties) ontvang je een bevestiging van de klacht. Hierin wordt aangegeven op welke termijn een reactie volgt. In principe wordt een klacht binnen 1 maand (schoolvakanties niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.

Het antwoord op de klacht bevat de te nemen acties en/of resultaten van onderzoek en de wijze van afhandeling. Indien naar jouw oordeel de afhandeling van de klacht niet naar wens is verlopen, is beroep bij de klachtencommissie mogelijk. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Deze klachtencommissie bestaat uit bestuursleden. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend.

Een klacht bij de klachtencommissie wordt binnen een periode van 1 maand (schoolvakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. In het kader van dit beroep kan de commissie besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.