Skip to main content

Theo Wubbels

Voorzitter

In mijn hele arbeidzame leven ben ik actief geweest rond leren en onderwijzen: leren als leerling en student, maar ook na die formele fasen was leren een belangrijke opbrengst van alles wat ik deed. Onderwijs gaf ik onder meer als leraar natuurkunde en als hoogleraar onderwijswetenschappen. Mijn onderzoek naar onderwijs richtte zich vooral op de rol van de leraar. Als universitair bestuurder en als toezichthouder bij een scholengroep was onderwijskwaliteit steeds mijn focus.

Als voorzitter van de Volksuniversiteit West Betuwe zet ik mij er nu voor in om deze verder te helpen ontwikkelen met interessante en betaalbare mogelijkheden om te leren.