Skip to main content

Wat betekent A0 of A1 bij een taalcursus?

Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten is het Europees Referentiekader voor de talen vastgesteld, kortweg: het ERK. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.

Drie niveaus

Er zijn 3 niveaus (A, B, C) en deze zijn onderverdeeld in 2 sub niveaus:
A Basisgebruiker (A1/A2: beginner)
B Onafhankelijke gebruiker (B1/B2: gevorderd)
C Vaardige gebruiker (C1/C2: vergevorderd)

Deze ERK indeling geldt ook voor het middelbaar onderwijs. Zo is vastgesteld dat de talenexamens van het VMBO op niveau A2 zijn, voor de HAVO geldt een B1 niveau en voor het VWO een B2 niveau.

Wat kan ik in een vreemde taal met een bepaald niveau?

Hieronder staat wat je zo ongeveer kunt met de meest voorkomende taalniveaus:

  • A1: basiskennis van de taal, bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen.
  • A2: bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan gesprekken voeren over alledaagse zaken.
  • B1: kan eigen mening geven en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en verwachtingen beschrijven
  • B2: kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en kan spontaan aan een gesprek deelnemen.

Taalniveau bij een taalcursus van de Volksuniversiteit

De verschillende taalniveaus gelden voor spreken, luisteren, schrijven en spreken. Omdat er geen examens verbonden zijn aan onze taalcursussen, kan de docent zelf bepalen of er een lesmethode wordt gebruikt en in welke mate het spreken, luisteren, schrijven en lezen aan bod komt.
Zo ligt de focus in een conversatie cursus alleen op spreken en luisteren.

Het taalniveau helpt dus om een inschatting te maken van het niveau wat bij jouw ervaring en doel past. Daarnaast adviseren we je om bij twijfel contact op te nemen met de docent van die cursus. Onze docenten zijn graag bereid om middels een telefonische intake, advies te geven over de cursus die het beste bij je past. Je kunt de docent benaderen via het contactformulier bij de betreffende cursus.