Eric Teuling

Bestuurslid communicatie

Een groot deel van mijn werkzame leven werkte ik bij de NS (sinds 1980), aanvankelijk in een technische functie. Later raakte ik actief betrokken bij de toenemende automatisering en ging ik leiding geven aan een team dat zorgde voor ICT-beheer en –support. De afdeling waar ik werkte werd op een gegeven moment verzelfstandigd en is nu onderdeel van het internationale bedrijf Ricardo. Totdat ik enkele enkele jaren geleden met pensioen ging was ik de ICT-manager in Nederland.

Naast mijn werk was ik vaak ook actief op andere terreinen, o.a. als vrijwilliger en bestuurslid in diverse organisaties, de lokale politiek en in de ondernemingsraad van mijn bedrijf. Ik blijf ook nu nog graag actief, bijvoorbeeld in een bestuurlijke rol en ik vind het interessant om dat te doen op voor mij minder bekende thema’s.

Sinds kort ben ik bestuurslid bij de Volksuniversiteit West Betuwe. Ik wil graag mijn bijdrage leven om de Volksuniversiteit in onze regio verder te ontwikkelen en samen met anderen te zorgen voor een leuk, interessant en leerzaam cursusaanbod.

Adresgegevens

Herenstraat 29
4101 BR Culemborg
www.vuwestbetuwe.nl
info@vuwestbetuwe.nl

Facebook


Copyright © 2021 Volksuniversiteit West Betuwe. Design carografico.nl